Generalforsamlinger for Støvring Vandværk

Støvring Vandværk afholdte generalforsamling onsdag d. 8. marts 2023

Herunder kan bl.a. læses

Referart 2023

Formandens beretning 2023

Budget for 2023

Årsrapport 2022